Med bakgrunn i vedtak fattet i kommunestyret 12.12.2023 har Utvalg for Oppvekst, kultur og mangfold 05. mars 2023 utarbeidet utkast til reglement for bruk av skolens lokaler utenom skoletid. Vi vet at mulige samlingssteder for befolkningen er noe mange ar opptatt av, og derfor legges utkastet ut på høring.  

Bruk av skolens lokaler utenom skoletid må gjennomføres på en måte som ikke går utover den opplæringen som foregår i skolen.


Si din mening

Har du kommentarer til utkastet? Send innspillet ditt til postmottak@sor-odal.kommune.no senest 29. mars 2024 og merk forslaget "Reglement for bruk av skolens lokaler utenom skoletid".