Bakgrunn for høringen er ny opplæringslov som trer i kraft 1. august 2024. Etter opplæringsloven §14-1 andre ledd skal en kommune ha en lokal forskrift om skole- og feriedager i skoleåret for elevene. 

Høringsfrist er 14. april 2024

Les forslag til forskrift om skolerute i Sør-Odal kommune 2024–2025 (PDF, 160KB)

Forslaget følger skolerute for Innlandet fylkeskommune. Det er kommunestyret som vedtar skoleruta, og saken blir behandlet i kommunestyremøtet 14. mai.

Dette ligger bak forslaget

Når skoleruta planlegges, tas det blant annet hensyn til: 

  • Skoleruta skal tilpasses offisielle hellig- og høytidsdager i Norge.
  • Skoleruta tilpasses avvikling av eksamen og nasjonale prøver.
  • Skoleåret i grunnskolen består av minimum 190 dager og elevene skal ha minst 7 uker sommerferie.

Kommunen har som hovedregel at de følger skoleruta til fylkeskommunen, fordi det er fylkeskommunen som organiserer skoleskyssen.

Si din mening

Har du kommentarer til forslaget? Send dette til postmottak@sor-odal.kommune.no  senest 14. april, og merk forslaget “Skolerute”.

Du kan også sende innspillet ditt som brev til: 
Sør-Odal kommune
Øgardsvegen 2

2100 Skarnes