Søknaden fra Maarud AS avd. Disenå gjelder fornyelse av utslippstillatelse for bedriftens potetbearbeidende virksomhet og for mellomlagring av kloakk-/produksjonsslam og deponering av jordavfall. Det er også søkt om ny tillatelse for etablert komposteringsvirksomhet.

Frist for innspill

Du kan sende innspill og kommentarer til søknaden til Statsforvalteren. Frist for innsending er 1. mars 2024.

På Statsforvalterens nettsider kan du se dokumentene i saken og legge inn høringsinnspill direkte

Du kan også sende dine innspill på e-post sfinpost@statsforvalteren.no eller per brev til: Statsforvalteren i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Vedlegg