Bakgrunn for høringen er ny opplæringslov som trer i kraft 1. august 2024. I denne loven er det krav om at det skal vedtas lokal forskrift om skolefritidsordningen.   

Forskrift om skolefritidsordningen skal på høring før den vedtas av kommunestyret. Forskriften skal også kunngjøres på Norsk Lovtidend. 

Aktuelle dokumenter

Si din mening

Har du kommentarer til utkastet? Send innspillet ditt til postmottak@sor-odal.kommune.no senest 16. juni 2024 og merk svaret med « Sak 24/748: Høringssvar lokal forskrift om skolefritidsordningen i Sør-Odal kommune». 

Høringssvaret kan også sendes til postadressen: Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes.