Næringsstrategi 2016-2028 ble vedtatt av alle kommunene i Kongsvingerregionen i 2015 og revidert i 2020. Nå har Kongsvingerregionen interkommunale politiske råd (KIPR) vedtatt at strategien skal bli revidert på nytt i 2024.

Syv hovedstrategier 

Utfordringer som klimaendringer, energiknapphet, færre innbyggere i arbeidsfør alder og mange utenfor arbeid i regionen og kunstig intelligens vil prege og påvirke Kongsvingerregionen frem mot 2028, og vil være sentrale utfordringer som strategien vil vurdere.

Gi innspill til næringsstrategi

Frist for å sende inn forslag til næringsstrategi for Kongsvingerregionen er 15. juni 2024. Forslagene kan sendes til: lars@klosser.no, med emne: «Høringsinnspill næringsstrategi».