Når eiendomsskatten legges ut til offentlig ettersyn, betyr det at skattelistene gjøres tilgjengelige for alle i en periode. Skattelistene viser adresse, gårds- og bruksnummer, takst, skattesats og beregnet skatt for alle eiendommer som skal beskattes. Det legges også ut liste over eiendommer som har fått fritak. 

Dokumentene ligger også tilgjengelig på Sør-Odal bibliotek. 

Dokumentene ligger ute til offentlig ettersyn til 11.04.2024.