Formålet med denne lokale forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall.

Følgende brenning er likevel tillatt

a) Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser, kaffebål og lignende i tettbebygd strøk
b) Bråtebrenning og tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk
c) Brenning av små mengder tørt hageavfall fra privat husholdning (som kvister, blader, gress) på inntil 1 m3.
d) St. hansbål
e) Brenning av halmstubber på jorde og rankebrenning
f) Øvelsesbrenning i forbindelse med øvelse og trening for brannvesenet

Brenning som oppgitt under punktene b) til e) ovenfor skal varsles til lokal brannalarmsentral (110-Innlandet). Brenning skal skje uten at dette er til sjenanse eller plager for naboer eller andre. Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Les hele forskriften her

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner i Sør-Odal kommune

Definisjoner

*Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
**Småovner: forbrenningsovner, tønner, containere og lignende som ikke har tillatelse fra Miljødirektoratet eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.

Forskriften trådte i kraft 6. april 2022.