Nye Furubo omsorgsboliger inneholder i tillegg til ti boenheter også fellesarealer for beboere, personalarealer og tekniske rom. Det skal også lages til utearealer med parkanlegg og parkeringsplasser. Kommunen har gjennomført en bred brukermedvirkning, både med brukere, ansatte, pårørende og Husbanken. Prosjektet er prosjektert i henhold til krav fra Husbanken for å oppnå investeringstilskudd.

Nye Furubo omsorgsboliger er tegnet av Arkitektlaget, Kongsvinger og består av to etasjer over bakkenivå. Bygget har et samlet areal (BTA) på 1.500 kvadratmeter. Bygget er ført opp i krysslaminert tre (KLT – Massivtre) med fjernvarme som varmeenergikilde og skal oppnå energiklasse A. Kommunen har fokus på å benytte materialer og produkter med lavt klimagassutslipp, lang holdbarhet og lave vedlikeholdskostnader.

Fakta om prosjektet

  • Byggherre: Sør-Odal kommune
  • Totalentreprenør: Peab Bygg Innlandet
  • Kontraktsverdi: ca. 47 MNOK eks. mva.
  • Arkitekt: Arkitektlaget, Kongsvinger (arkitekt Anders Hauger)
  • Byggestart: mai 2022
  • Innflytting: april 2024 (opprinnelig plan høsten 2023)

Mer bærekraftig anskaffelse

I nye Furubo omsorgsboliger er det brukt materialer og produkter som har lavt klimagassutslipp, lang holdbarhet og lave vedlikeholdskostnader. Nye Furubo omsorgsboliger består av ti boenheter for utviklingshemmede, fellesarealer for beboerne og personalarealer. Bygget er ført opp i krysslaminert tre (KLT – Massivtre) med fjernvarme og solceller som energikilder og har energikarakter A. Det har vært viktig å benytte materialer og produkter med lavt klimagassutslipp, og lang holdbarhet og lave vedlikeholdskostnader. 

– Sør-Odal kommune har gjennom bygging av Glommasvingen skole fått god erfaring i miljøvennlige byggeprosjekter. I og med at Sør-Odal ligger «midt i» skogen er det også naturlig at vi ønsker å bygge med tre, sier prosjektleder Ole Gunnar Halseth-Holen i Sør-Odal kommune.

Bygget skal kobles til fjernvarmeanlegg, som blir hovedenergikilde for oppvarmingen. Solcelleanlegg på taket vil bidra med strøm til belysning, tekniske installasjoner og ventilasjon.

– Hensyn til klima og miljø vil være viktig for kommunen i framtida, og prosjekter som dette viser at Sør-Odal kommune tar ansvar for å oppnå både nasjonale og internasjonale klimamål. Samtidig er behovet for omsorgsboliger i kommunen stort, sier Halseth-Holen.

Innflytting i omsorgsboligene har blitt noe utsatt, men er planlagt så raskt det lar seg gjøre.

Nominert til anskaffelsesprisen 2023

Sør-Odal kommune ble nominert til Anskaffelsesprisen 2023 for valg av bærekraftige materialer i nye Furubo omsorgsboliger.

Det var 25 nominerte og flere sterke kandidater til årets pris. Vinneren ble Universitet i Bergen, som fikk prisen for å legge vekt på bærekraft og miljø i anskaffelsen av møbler til universitetets nye sentraladministrasjon.

Kriterier for prisen

Det er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, DFØ, som deler ut prisen. DFØ beskriver kriteriene for prisen på sine nettsider.

  1. En offentlig oppdragsgiver som har gjennomført en anskaffelse med dokumentert miljøeffekt
  2. En offentlig oppdragsgiver som har gjennomført en anskaffelse der man i særlig grad har lykkes med ivaretakelse av sosial bærekraft
  3. En oppdragsgiver som har involvert markedet på en bevisst måte for å oppnå mer bærekraft og på den måten bidratt til utvikling av markedet
  4. En oppdragsgiver som har satt seg høye mål innen bærekraft og bruker anskaffelser som et strategisk virkemiddel for å nå disse 

Skisser

Skisse av fasader på det nye byggetFasader av nye Furubo omsorgsboliger

3D-plan over 1. etasje3D-plan, 1. etasje

3D-plan over 2. etasje3D-plan, 2. etasje