Utbygger er i dialog med Sør-Odal kommune for realisering av prosjektet og jobber med å lage et planforslag for området. Prosjektområdet er i kort gangavstand til sentrum. Ifølge utbygger er det stipulert 100 leiligheter. 

Sentrumsnære leiligheter

Økt tilgjengelighet til boliger i sentrumsnære områder gir håp om at flere vil velge å etablere sitt hjem i Sør-Odal kommune. Hvis du tenker på å flytte inn i en leilighet i løpet av de kommende årene, kan Rådhusparken være et interessant alternativ.

Heis og garasjer

Leiligheter med heis og parkering til bil under tak, er mangelvare mange steder. Sør-Odal kommune jobber derfor målrettet mot utbyggere for å etablere flere tilgjengelige boliger med gode og etterspurte løsninger. Realiseringen av Rådhusparken har vært på agendaen i lengre tid og har høy prioritet. Med ny plan for området, vil forholdene ligge godt til rette for at prosjektering, byggesøknader og bygging raskt kan komme i gang.

Fakta

  • Bygningsvolum cirka 13000 kvadratmeter 
  • Ca. 100 leiligheter
  • 10 prosent av arealet er satt av til næringsdel på bakkeplan
  • Felles torg mellom rådhuset og næringsdelen med opparbeidede arealer til lek og aktivitet

Se 3D-visning av prosjektet

Det er laget en interaktiv 3D-visning av Rådhusparken. Her kan du justere på perspektiv, sol/skygge med mer.

Se 3D-visning av Rådhusparken her