SØK, endre eller si opp barnehageplass (innlogging med ID-porten)

Du må benytte søknadsportalen enten du søker plass for første gang, om du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til en annen barnehage. Portalen gjelder både kommunale og private barnehager.

Hovedopptaket for barnehager er 1. mars hvert år.

Du kan kontakte innbyggertorget på rådhuset om du trenger hjelp.

Les mer om opptak, rett til plass, hvordan du klager og sier opp plassen