KORT er et tverrfaglig team som gir råd og veiledning til ansatte, og gjerne foresatte til barn og unge i kommunen.

Målet er å ivareta barn og unge og deres familier som trenger bistand fra flere enheter gjennom et koordinert tverrfaglig samarbeid.

Hovedoppgaven i KORT er å drøfte problemstillinger, gi råd og veiledning til ansatte som arbeider med barn og unge. Rådene kan gis anonymt eller åpent med samtykke.

KORT tilbyr direkte veiledning til foresatte og familier, sammen med en kommunal instans som jobber med barnet. TEamet kan utarbeide en tverrfaglig kompetanseplan for alle som jobber med barn i kommunen og utvikle rutiner for tverrfaglig samarbeid i kommunen.

KORT ble etablert i Sør-Odal kommune i 2011 KORT. KORT står for kompetanse- og rådgivende team, og er et prosjekt for å utvikle en bedre og samordnet tjeneste for barn og unge.