Vi har en krevende situasjon ved Glommasvingen skole, og det gjør stort inntrykk å se reaksjonene og engasjementet fra både skolens ledelse, lærere, foresatte og innbyggere på situasjonen vi står oppe i. Jeg har stor forståelse for at oppsigelsene i skoleledelsen skaper usikkerhet og bekymring hos mange.

Min førsteprioritet nå er å få på plass en god dialog med skolens ledelse, som kan bedre skolehverdagen for alle elever og lærere så raskt som mulig.

Jeg er glad for at Glommasvingen skole har vært åpen som vanlig i dag og i morgen, og jeg ser at det er gjort en god jobb fra skolens side for å få dette til.

Anita Orlund
kommunedirektør i Sør-Odal kommune