Ingrid Maria Ulheim og Unni Mundal fratrer sine stillinger fra og med 20. mai. Unni går over i en undervisningsstilling på Glommasvingen skole, og vi er glade for å beholde Unni ved skolen.

- Vi har jobbet for å stabilisere og støtte ledergruppa ved skolen, men vi har dessverre ikke nådd målet om å få på plass en stabil ledergruppe, sier kommunalsjef barn og unge, Kristin Granne.

Endringer fram til sommeren

Kommunens ledelse vil støtte skolen og bidra med ekstra ressurser inn i ledergruppa fram til nye ledere er på plass.

Ønsker god dialog med foresatte og FAU

Kommunalsjefen ønsker god dialog med Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og foresatte.

Ansatte og foresatte ved skolen fikk informasjon om oppsigelsene tidligere i dag.