Universell utforming på nett vil si at alle i befolkningen, uansett funksjonsevne, skal kunne tilegne seg innhold som ligger på offentlige nettsider.

Sør-Odal kommune er ansvarlig for denne nettsiden, og vi ønsker at alle skal oppleve at nettsiden er brukervennlig. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen, og benytter relevante standarder for tilgjengelighet.

Krav og retningslinjer

Retningslinjene for tilgang til webinnhold (WCAG) definerer krav for å forbedre tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Mangler

Selv om vi gjør vårt beste for at alt innhold på vår nettside skal være tilgjengelig, vet vi at det er noen mangler, som for eksempel:

Word- og PDF-dokumenter. Enkelte dokumenter kan ha mangler i formatering og bilder eller illustrasjoner. Vi følger løpende opp tilbakemeldinger fra brukere og fanger opp feil når vi oppdaterer innhold. 

Tredjepartsløsninger som sor-odal.kommune.no bruker, kan ha mangler med hensyn til tilgjengelighet. Alle tredjepartsløsninger skal ha egne tilgjengelighetserklæringer som beskriver status for tilgjengelighet.

Sør-Odal kommune er i dag delvis i samsvar med kravene til universell utforming. Mange av avvikene er relatert til gjeldende plattform. Vi kommer til å endre hjemmesideløsning i løpet av året, blant annet for å imøtekomme kravene i tilgjengelighetserklæringen. Alle feil og mangler fra gjennomgangen utført i vinter skal bli rettet opp i forbindelse med overgangen til ny løsning og nytt design.

Tilgjengelighetserklæring for sor-odal.kommune.no

Tilgjengelighetserklæring for andre nettsider som eies av Sør-Odal kommune

Tilgjengelighetserklæring for tredjepartsløsninger som benyttes av Sør-Odal kommune

Gi tilbakemelding

Opplever du som bruker av nettstedet at innholdet ikke fungerer som det skal, eller at språket er vanskelig å forstå? Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet! 

Det er flere måter du kan gi tilbakemelding på:

Ta gjerne kontakt med oss dersom du opplever en mangel på vår nettside.